Kolagénové krytia


BIOPAD sú pevné podušky s natívnym vláknom s optimálnou denzitou kolagénu (to umožňuje dlhšie odolávať kolagenázam v chronickej rane). Deklarované k ošetreniu ulcus cruris alebo iných hlbokých defektov po zvládnutí prípadnej infekcie rany. Výhodou je rovnako úplná rezorbcia v rane a výrazný analgetický efekt.


Kolagén je jednou zo základných zložiek extracelulárnej matrix a jeho funkcia sa líši vo vzťahu k interakciám s inými molekulami, ako sú stromálny fibronektín, laminín, proteoglykány. Syntéza kolagénu je akcelerovaná počas proliferačnej fázy reparácie kožného tkaniva a spolu s neoangiogenézou prispieva k reepitelizácii a kontrakcii rany. Kolagénová matrica je prevládajúcim proteínom proliferatívnej fázy. Spočiatku kolagén typu III obsiahnutý v granulačnom tkanive sa v priebehu zretia kolagénu transformuje do typu I, prevažne zastúpenom v koži.

Heterológny kolagén sa používa pri liečbe chronických defektov rôznej etiológie s cieľom stimulovať granulačné tkanivo a podporovať reparáciu rán. Typy kolagénových preparátov k superficiálnej alebo intradermálnej aplikácii sa volia podľa ošetrovaného typu defektov, vrások či atrofických jaziev. Ku kontraindikáciám aplikácie patria autoimúnne ochorenia, polyarthritis a alergie.

Prasací denaturovaný kolagén II. a III. typu (ako želatínový prášok) a kyselina epsilon aminokaprónová (Fibrell) bol prvýkrát použitý v roku 1975 Spanglerom. V roku 1981 bol v USA po prvýkrát schválený k používaniu hovädzí kolagén. Vzhľadom na riziko alergickej reakcie bolo pred aplikáciou odporúčané testovanie.

Nedávne štúdie načrtli priaznivé účinky heterológneho konského kolagénu, ktorý sa používa lokálne ako výplň chronických defektov, pri stimulácii neoangiogenézy a migrácii keratinocytov. V nadväznosti na tieto poznatky bol vykonaný rad klinických randomizovaných štúdií zameraných na použitie konského kolagénu v indikácii akútnych a chronických rán (ulcus cruris, popáleniny, povrchové odreniny a zastavenie povrchového alebo slabého krvácania - Romanelli, Magliaro, Mastronicola, Semeraro, Siani, Furlini). Bolo preukázané, že heterológny konský kolagén, ako aktívna súčasť prípravku BIOPAD a BIOSPRAY prispieva k stimulácii rastu granulačného tkaniva a indukcii fibroblastov a má podiel na výraznom zrýchlení procesu hojenia. Ako kontrolný produkt bol zvolený OTC produkt s koloidným striebrom.

Medzi prednosti BIOSPRAY patrí predovšetkým akcelerácia hojenia a novotvorby tkanív rôznej hĺbky a veľkosti. Použitie je mimoriadne jednoduché, forma spreja súčasne umožňuje kontrolu množstva aplikovanej látky, má preukázateľne analgetický efekt, pretože nedochádza k priamemu dráždeniu poškodeného tkaniva. Jedinečnou je aj možnosť využitia v malej traumatológii, nakoľko osobitá forma kolagénu v spreji zastavuje aj povrchovú secernáciu a krvácanie. Pri štúdii neboli preukázané žiadne nežiaduce účinky.

Na slovenskom trhu je v súčasnosti k dispozícii uvedený a v štúdii sledovaný produkt BIOSPRAY a pevné podušky – BIOPAD. Prípravky ako jediné majú účinnú látku - 100% čistý konský kolagén typu I. Oba sú deklarované ako zdravotnícka pomôcka a sú k dispozícii v lekárňach.

BIOSPRAY je ideálny ako výrazná biologická podpora k ošetreniu aj chronických rán v štádiu granulácie a epitelizácie, má hemostatické účinky, je ideálny na liečbu solárnych popálenín, podráždenia kože – erosie, exkoriácie, zaparení po použití plienok (deti, dospelí inkontinentní pacienti). Osvedčil sa ako ideálny doplnok domácej lekárničky. Prednosťou BIOPAD a BIOSPRAY je, že sa v rane úplne resorbuje a vytvára tak ochranný kryt a pri ďalšej aplikácii nie je potrebné odstraňovať predchádzajúcu vrstvu prípravku. Používa sa po vyčistení a dezinfekcii rán a prekrýva (pokiaľ je potrebné) gázou alebo obväzom.

BIOPAD sú pevné podušky s natívnym vláknom s optimálnou denzitou kolagénu (to umožňuje dlhšie odolávať kolagenázam v chronickej rane). Deklarované k ošetreniu ulcus cruris alebo iných hlbokých defektov po zvládnutí prípadnej infekcie rany. Výhodou je rovnako úplná rezorbcia v rane a výrazný analgetický efekt.

BIOSPRAY a BIOPAD:

  • unikátne a inovatívne biomateriály akcelerujúce hojenie akútnych aj chronických rán,
  • s výbornými hemostatickými efektmi,
  • s ľahkou manipuláciou,
  • jednoduchou aplikáciou,
  • vynikajúcou znášanlivosťou,
  • výbornými závermi klinických skúšok,
  • s absenciou nežiaducich účinkov.